Svet-Stranek.cz
NEUROLOGIE.freepage.cz
MUDr FAIFEROVÁ Eva

Průběh jednotlivých vyšetření::NEUROLOGIE.freepage.cz

Průběh jednotlivých vyšetření:

Dále bych popsala průběh jednotlivých vyšetření, protože z nich není třeba mít strach a případně mohu zodpovědět vaše dotazy

EEG - elektroencephalografické vyšetření snímá z hlavy elektrické potenciály mozku, milionkrát je násobí a graficky je znázorní v podobě křivky , kterou lékař vyhodnotí. Vyšetření se provádí k vyloučení epileptiformních změn při bezvědomí, kolapsových stavech, někdy u bolestí hlavy, cévních mozkových příhod a nádorů mozku. Jedná se o nebolestivé vyšetření, na které musí být pacient speciálně připraven.  Příprava spočívá v umytí vlasů, které by mělo proběhnout den před vyšetřením. Klient by si neměl dávat navaly gel či lak.

    Samotné vyšetření spočívá v odmaštění čela, spánků a klíčových míst kštice pomocí lihu. Po té se nasadí speciální čepice, a gelem se zajistí dokonalá přilnavost k pokožce hlavy. Pak klient leží 20 minut v co největším klidu a sestra ho upozorňuje kdy má otevřít oči , zavrít oči a zhluboka dýchat. Asi půl minuty na něj bliká světlo. U epileptiků se fotostimulaci, jak nazýváme provokaci blikajícím světlem, vyhýbáme.

    Vyšetření je zcela nebolestivé, pohodové.

 

UZ- ultrazvukové vyšetření tepen zjišťuje přítomnost sklerotických plátů v cévách vedoucích do mozku. Tyto jsou čtyři  a to  karotidy, obstarávající asi 85% zásobení velkého mozku a zadní 2- vertebrálky, zasobující mozkový kmen a týlní laloky mozkové. Vyšetření se odehrává vleže. Trvá asi 15-30 minut, někdy i déle. Je zcela nebolestivé.

 

EMG- elektromyografické vyšetření spočívá v pohovoru s pacientem, klinickém vyšetření, po němž následuje vlastní EMG. EMG zjišťuje rychlost vedení nervových vláken ,stupeň a druh postižení a lokalisuje místo tohoto postižení. K vyšetření se použvá elektrického proudu ke stimulaci nervů v řádu miliampér. Často vyšetření neurografické/ výše popsané/ doplňuje vyšetření jehlovou elektrodou.  Vyšetření obnáší vpich jehly do svalu, zjištění aktivity svalu v klidu a při činnosti. Počet svalů, které bude třeba vyšetřovat, nelze vždy přesně odhadnout. Pacient sedí nebo leží a jeho spolupráce je pro výsledek vyšetření klíčová.