Svet-Stranek.cz
NEUROLOGIE.freepage.cz
MUDr FAIFEROVÁ Eva

Anamnéza u pacientů s bolestmi hlavy::NEUROLOGIE.freepage.cz

Anamnéza u pacientů s bolestmi hlavy:

Bolest obecně je negativní zkušenost. Člověk nechce trpět bolestí, touží po pohodě, slasti a bolest je pro něj za běžných okolností strast, nepříjemnost. Bolesti se člověk instinktivně brání, bolest vyvolává únikové reakce, člověk má snahu bolest různými metodami omezit či zkrátit její trvání. Je to nepříjemná senzorická a emocionální zkušenost.

Pokud se bolest vrací v záchvatech, jako se tomu děje u některých primárních bolestí hlavy, nastupuje u pacientů i obava z opakování bolesti. Bolest se však dá léčit. Správnou a účinnou léčbu u bolestí hlavy doporučíme, pokud umíme správně určit typ bolesti hlavy, pokud přesně stanovíme diagnózu.

Pro stanovení diagnózy je nejdůležitější dobře vedená důkladná anamnéza. Rozhovor s pacientem je velmi důležitý nejen pro získání informací o jeho onemocnění, ale následně i pro získání důvěry pacienta v lékaře. Z praxe víme, že do specializovaných poraden pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy přichází mnoho pacientů, kteří již navštívili svého praktického lékaře i neurologa, ale jejich obtíže trvají a bolesti hlavy se vracejí.

Důvody bývají různé, od nedostatku času lékaře pro rozhovor a vyšetření pacienta nebo neschopnosti pacienta vylíčit srozumitelně své obtíže po nepochopení či nesplnění dobrých rad lékaře (například doporučení omezit nadměrné užívání analgetické medikace). Jedním z často udávaných důvodů neúspěchu léčby je i pocit pacienta, že jeho obtíže lékaře nezajímají a nevěnuje jim dostatečnou pozornost. Proto je velmi důležité vést rozhovor s pacientem v klidu, vědět, na co a jak se zeptat, zkrátka odebrat podrobnou anamnézu týkající se bolestí hlavy.

Anamnestické údaje: 

Anamnéza rodinná: ptáme se, zda v rodině trpěl někdo z příbuzných na recidivující bolesti hlavy; pokud ano, v jakém věku se objevovaly a jak vypadaly.

Anamnéza osobní: ptáme se na závažná onemocnění či úrazy, které pacient během života prodělal, i zda se s něčím dlouhodobě léčí v současnosti.

Anamnéza pracovní: tážeme se na zaměstnání pacienta, případně na charakter jeho činnosti (administrativa, fyzicky náročná práce, práce ve vynucené poloze, práce na směny). Návyky: důležité je vědět, zda pacient kouří (vhodný dotaz na množství cigaret za den), zda a jak často pije alkohol či kávu.

Farmakologická anamnéza: tážeme se, jaké léky pacient v současné době dlouhodobě užívá, zda užívá také léky proti bolesti, jaké a jak často. Praktický je údaj o počtu tablet užitých za jeden měsíc. U žen se vždy ptáme na užívání hormonální antikoncepce, na celkovou dobu, po kterou ji pacientka již bere, i na eventuální změny druhu této antikoncepce.

Současné onemocnění: zde se již konkrétně zaměříme na zjištění podrobností o současném problému, o bolestech hlavy.

Položit můžeme následující otázky: Odkdy máte bolesti hlavy? Je vhodné upřesnit základní období života – od dětství, od puberty, až v dospělosti, po přechodu atd. Jak vaše bolest vypadá? Je záchvatovitá, nebo stálá? Jaký má charakter? Pulzuje? Je tupá? Narůstá? Nebo je stejně silná již od začátku? Vzbudí vás i v noci? Předchází bolesti nějaký jev? To je dotaz sloužící ke zjištění, zda se neobjevují projevy aury. Je lépe dotaz upřesnit, třeba i jmenováním konkrétních možných projevů aury.

Ptáme se, zda se nestává, že před vznikem bolesti dojde ke zhoršenému vidění, omezení zorného pole či objevení se svítících nebo jiných obrazců v zorném poli. Případně zda se neobjevují jiné projevy v časové souvislosti se vznikem bolesti hlavy. Kde je bolest lokalizovaná? Je vhodné jmenovat možnosti lokalizace bolesti – ve spáncích, v oblasti čela, temene, v týle a v oblasti šíje, v polovině hlavy, v celé hlavě?

Jak dlouho trvá záchvat bolesti? Je vhodné uvést, zda minuty, hodiny, nebo celé dny. Přejde bolest po vyspání nebo trvá i druhý den? Jak je bolest silná? Zde používáme škálu bolesti (vizuální analogová škála, VAS), kdy stupeň 0 je žádná bolest a stupeň 10 je maximální představitelná bolest. Jsou spolu s bolestí přítomné i doprovodné příznaky? Uvést i možnosti – přecitlivělost na hluk, přecitlivělost na světlo, na pachy, nauzea či zvracení. Jiné? Uvědomujete si, co záchvat bolesti vyvolá? Zde někdy pacient uvádí údaje spontánně, někdy je třeba navrhnout některé možnosti, o kterých je známé, že vyvolávají například migrénu – jako je určitý pokrm nebo nápoj, hladovění, rozrušení nebo stres, změny počasí, nedostatek či nadbytek spánku, u žen menstruace.

U žen vždy doplníme údaje o menstruaci (pravidelnost cyklu, vazba záchvatů bolesti na určité fáze cyklu, užívání hormonální antikoncepce). Velmi důležité je zjistit i dosavadní medikaci. Někteří pacienti si léky pamatují nebo si je přinesou napsané, ale mnoho pacientů mělo v minulosti bohatou medikaci a názvy léků si již nepamatují. Cílem je tedy alespoň zjistit, zda již někdy brali pravidelně léky například jako preventivní léčbu a jaký byl výsledek této léčby. Zjišťujeme také dosavadní akutní léčbu záchvatu i její efektivitu, případně vedlejší účinky. Znát bychom měli rovněž množství tablet, které pacient k léčbě bolesti hlavy užije během měsíce. Z praktického hlediska doporučuji shrnout všechny údaje získané při rozhovoru do karty (záznam o návštěvě pacienta).

Diáře

Použití diáře je základní prostředek pro evidenci počtu a intenzity záchvatů bolestí hlavy i užité medikace. U žen doporučujeme do diáře zaznamenávat i termín menstruace. V praxi se používá několik různých typů diářů. Od velmi podrobných, většinou ve tvaru malého sešitu, řazených po měsících, kde se eviduje nejen počet záchvatů a jejich intenzita, ale i doprovodné příznaky, případný vyvolávající moment, menstruace u žen a užitá medikace, někdy i po hodinách. Tento typ diáře je vhodný pro první období sledování, kdy si lékař ověří, zda záchvaty probíhají uniformně, nebo zda se od sebe liší.

Dalším typem je diář jednoduchý a stručný, kdy pro záznamy pro celý jeden rok slouží jen jedna karta (půl roku jsou záznamy na jedné a půl roku záznamy na druhé straně karty). Při použití tohoto typu diáře pacient eviduje jen počet a intenzitu záchvatů, užitou medikaci (typ a počet tablet) a u žen záznam o menstruaci. Tento typ je velmi přehledný, je vhodný v případech, kdy lékař již pacienta zná a ví, jakého typu jsou záchvaty bolestí hlavy i doprovodné příznaky, a sleduje zde jen vývoj stavu.

Mnoho pacientů si uvědomí teprve až při záznamech, kolik léků vlastně užijí, a často je právě tato zkušenost motivuje stav změnit. Zpočátku, když se s diáři teprve začínalo pracovat, byly obavy, že někteří pacienti budou věnovat nadměrnou pozornost záznamům a kvůli tomuto sledování bude u nich počet označených dnů s bolestí hlavy vyšší. Ale pokud lékař podá dostatečné vysvětlení, že zaznamenávat je vhodné jen středně silnou či těžkou bolest hlavy, k tomuto jevu spíše nedochází. Diář je velmi vhodný také ke zjištění efektivity nasazené preventivní léčby, kdy jedním pohledem na diář lékař získá představu o snížení počtu záchvatů za určité časové období. Vyplněný diář se pak stává součástí dokumentace.